MAP-it mapping: PWO – Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik (in Dutch)

Posted by Selina on Monday August 25th 2014 at 10:19

Project: ‘Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik’ (PWO)
Organisation: Social Spaces | CUO en departement Sociaal Agogisch Werk (KHLim)
Moderator: Jenny Stieglitz (Social Spaces) en Huub Boonen (SAW)
Date: 11/06/2014

Binnen het PWO ‘Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik’ focussen de onderzoeksgroep Social Spaces | CUO en het departement voor Sociaal Agogisch Werk van de Katholieke Hogeschool Limburg zich op de ontwikkeling van methoden en strategieën voor vroeginterventie bij problematisch internetgedrag van jongeren. Lopend onderzoek en de maatschappelijke trend tot intenser internetgebruik voorspellen immers een toenemende vraag naar ondersteuning bij het risico op internetverslaving. Wanneer preventieve initiatieven niet meer afdoende zijn en gespecialiseerde hulpverlening nog niet geïndiceerd is, kan vroeginterventie bij jongeren met het risico op verslaving een bruikbare hulpverleningsvorm betekenen. Momenteel is de implementatie van dergelijke vroeginterventie bij problematisch internetgedrag beperkt en bestaan er derhalve ook nog weinig methodologisch onderbouwde acties voor.

Voor de ontwikkeling van vroeginterventiemethoden en –strategieën wordt ingezet op participatief onderzoek. Dit wil zeggen dat de uiteindelijke doelgroep van de tool betrokken wordt bij het voorafgaande onderzoeks- en designproces voor de tool. De doelgroep strekt van jongeren die (nog) geen probleem zien in hun internetgebruik over bezorgde ouders tot hulpverleners. Om hun perspectieven omtrent problematisch internetgebruik in kaart te brengen wordt de MAP-it methodiek herzien en ingezet. Een bijkomend doel van dit PWO ligt in het open source karakter van MAP-it: door haar samenwerking met SAW probeert Social Spaces haar ervaringen met de methodiek over te brengen naar onderzoekers uit een ander werkveld, in dit geval dat van de sociaal werkers.

In een eerste participatieve sessie binnen dit PWO, die plaatsvond op 11 juni 2014, werden een elftal hulpverleners betrokken. Enerzijds krijgen zij vragen van ouders en jongeren omtrent de problematiek maar anderzijds voelen ze zelf ook een leemte aan tussen algemene preventie en gespecialiseerde hulpverlening. Omdat het noodzakelijk is te weten waar vroeginterventie gesitueerd dient te worden vooraleer we een vroeginterventietool kunnen ontwikkelen, werd bij de hulpverleners gepolst naar hun visie omtrent vroeginterventie. Ook de doelgroep die bereikt moet worden werd geschetst, evenals bestaande vroeginterventiemethoden. In een laatste fase van de mapping sessie werd gebrainstormd over andere of betere methoden om onze vroeginterventiedoelen te bereiken.

Report: kick-off symposium ‘TRADERS. Negotiating public space #1′

Posted by Selina on Friday March 28th 2014 at 14:45

pablo_calderon_salazar

On Wednesday 26th of February 2014 the TRADERS kick-off symposium ‘TRADERS. Negotiating public space #1′ took place at Z33 in Hasselt, Belgium. If you’re curious about how the symposium went, be sure to check out a written report on the symposium and three of the four presentations below:

Report: Report, Kick-off symposium on the 26th of February 2014 at Z33 in Hasselt, Belgium- ‘TRADERS. Negotiating public space #1’

Presentation ‘Introduction to the ‘TRADERS’-project and the book’Participation is Risky” by Liesbeth Huybrechts: Presentation- introduction to the ‘TRADERS’ project and the book ‘Participation is Risky’ by Liesbeth Huybrechts

Presentations ‘Some critical remarks on the art of making publics’ by Maria Hellström Reimer: Presentation- some critical remarks on the art of making publics by Maria Hellström Reimer

Presentation ‘Introduction to public space project ‘Unie Hasselt-Genk’ by Jan Boelen: Presentation- introduction to public space project ‘Unie Hasselt-Genk’ by Jan Boelen

Also, some photographs of the event can be found here!

Social Design @ WIAD Belgium

Posted by Niels on Saturday February 15th 2014 at 13:43

On the 15th of February 2014 it was the 3rd World Information Architecture Day. The 2014 World IA Day will took place in 24 cities in 15 countries. The Belgian WIAD was in Antwerp. The program consisted of a combination of keynotes, a hackaton and case & technique-presentations.

Social Spaces gave a presentation on Social Design, focussing on participatory design, the search for a correct balance between aesthetic, functional & social design and the role of friction. The final slides of the presentation tell the story of the DementiaLab, a project focussing on creating and sharing low tech tools to make the life of the person with dementia and their environment more pleasant.

Article on the ‘Innovatief woonzorgzorgconcept Sint-Jozef Neerpelt: Bouwen met en in de buurt’ project (in Dutch)

Posted by Selina on Thursday February 6th 2014 at 09:40

Yesterday, ‘Het belang van Limburg’ published an article on the ‘Innovatief woonzorgzorgconcept Sint-Jozef Neerpelt: Bouwen met en in de buurt’ project, which started last Tuesday with a first event in Sint-Huibrechts-Lille:

Inspiratiebeurs: Innovatief woonzorgzorgconcept Sint-Jozef Neerpelt – Bouwen met en in de buurt

Posted by Selina on Wednesday January 29th 2014 at 10:29

In Sint-Huibrechts-Lille is er een mogelijkheid om een woonzorgcampus te bouwen. U kan mee bepalen hoe die campus er zal uit zien!

Kom naar de inspiratiebeurs! Met een drankje en een hapje kan u de inspiratiebeurs bezoeken waar mooie voorbeelden van zorg worden getoond die inspirerend kunnen zijn voor Sint-Huibrechts-Lille.

We willen samen met u nadenken over:
 Hoe wil ik oud worden in mijn vertrouwde buurt?
 Hoe moet mijn huis er uit zien als ik hulp nodig heb?
 Welke hulp heb ik nodig als ik ziek of ouder word?
 Ik wil niet eenzaam zijn, wat doe ik er aan?
 Kan ik op de buurt rekenen voor boodschappen?

Programma:

16u00: ‘Bouwen in en met de buurt’, door Jos Claes (Directeur wzc Sint-Jozef) en Ingrid Dreessen (coördinator onderzoek en dienstverlening KHLim)
16u15: Hoe kan ik mijn stem laten horen? Uitleg over organisatie van de workshops waar u kan meedenken over de woonzorgcampus, door Selina Schepers
16u45: Inspiratiebeurs
19u00: Toespraak Jo Vandeurzen
19u15: ‘Bouwen in en met de buurt’, door Jos Claes (Directeur wzc Sint-Jozef) en Ingrid Dreessen (coördinator onderzoek en dienstverlening KHLim)
19u30: Hoe kan ik mijn stem laten horen? Uitleg over organisatie van de workshops waar u kan meedenken over de woonzorgcampus, door Selina Schepers
20u00: Inspiratiebeurs
22u00: Einde

Wanneer? 4 februari 2014, vanaf 16u00
Waar? Parochiezaal, Dorpsstraat 26, 3910 Sint – Huibrechts – Lille, Neerpelt

« Previous Entries
RSS Feed