Mapping report: De Vinnehoeve (in Dutch)

Posted by Selina on Friday September 5th 2014 at 08:24

Organisation: Social Spaces I CUO en Lezze architecten
Moderator: Katrien Dreessen, Selina Schepers (Social Spaces I CUO), Roland Piffet, Lenie Dhooghe, Alexander Poelmans (Lezze architecten)
Date: 03/04/2014

Provinciedomein Het Vinne is een 130 ha groot natuurdomein in Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant). In het kader van de de heroriëntering van de Vinnehoeve (een hoeve gelegen in het natuurdomein), organiseerde Social Spaces I CUO (www.socialspacescuo.be) op vraag van en samen met Lezze architecten (www.lezze.be) een MAP-it mapping sessie. Lezze architecten bvba uit Boom is een multidisciplinair architectenbureau dat gespecialiseerd is in het zoeken van oplossingen op maat voor acute huisvestingsnoden. Samen met een groep van ongeveer zestien participanten – wie vooral medewerkers van ‘Het Vinnen’ betroffen – werd nagedacht over de bestaande ruimtes in en rond de Vinnehoeve en hoe deze – in de toekomst – herontworpen zouden kunnen worden.

In deze MAP-it mapping sessie werd gewerkt rond de onderzoeksvraag “Hoe kan de Vinnehoeve de werking van Het Vinne in Zoutleeuw ondersteunen?” Twee groepjes van elk – ongeveer – 8 participanten dachten na over welke waarden de leidraad zouden moeten vormen voor de visie van ‘Het Vinne’, welke bezoekers of gebruikers gebruik maken van de plek in kwestie, wat de positieve punten van elke ruimte zijn, wat de negatieve punten van elke ruimte zijn en welke alternatieven gevonden kunnen worden voor de aangeduide negatieve punten. Vervolgens ‘lockte’ elke groepje max. 2 elementen die essentieel waren op hun kaart (de elementen met een slotje mogen in de volgende ronde niet gebombardeerd worden): welke dingen zouden zeker meegenomen moeten worden in de vernieuwde werking van de Vinnehoeve? Vervolgens vond er een groepswissel plaats na welke elke groep participanten de opportuniteit kreeg om ‘bommen’, ‘gevaren-driehoeken’ en ‘likes’ te plaatsen op elementen van de andere groep haar kaart waar zij, respectievelijk, het niet mee eens waren, van vonden dat het beter kan of apprecieerden.

De resultaten van de MAP-it mapping sessie werden, door Lezze architecten, samengevat in de vorm van de volgende samenvattingskaart:

4c56c31b4112acb30894a54903816d3b

DAT ‘ZIT GOED!’

Posted by Ben on Monday September 1st 2014 at 11:06

MAD-faculty Genk en architectenbureau Lezze uit Boom ontwerpen, samen met leerkrachten en leerlingen, hedendaags en duurzaam schoolmeubilair

Genk, 25 augustus 2014

“Het bestaande schoolmeubilair in onze Vlaamse scholen is voor een groot stuk – soms zelfs letterlijk- vastgeroest. Ondanks de vele spelers op de markt, is het aanbod zeer eenzijdig.”, aldus Roland Piffet, zaakvoerder van Lezze architecten (Boom). Vanuit die vaststelling schreef het architectenbureau samen met de onderzoeksgroep Social Spaces (MAD-faculty Genk) een CICI-call (Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën) uit om een eigenzinnig alternatief te ontwikkelen voor het bestaande schoolmeubilair. Het kind kreeg een naam: ZitGoed! werd geboren op 1 januari 2014.

Participatie als sleutel tot innovatie

“Het ZitGoed! project vertrekt vanuit het idee dat “duurzaam en innovatief schoolmeubilair het best kan ontwikkeld worden door de eindgebruikers (leerlingen en leerkrachten) als partners te betrekken in het onderzoek en ontwerpproces.”, aldus Ben Hagenaars, onderzoeker aan de MAD-faculty. Om die reden ontwikkelden onderzoeksgroep Social Spaces en Lezze architecten de ZitGoed-toolkit, een ontwerpspel gebaseerd op vijf personages (Monitor, Pixel, Camera, Verrekijker en Micro) die gevisualiseerd worden a.d.h.v. kartonnen maskers. Van zodra de deelnemers, in dit geval de leerlingen, hun masker opzetten, kruipen zij in de huid van hun personage en vervullen zij hun specifieke rol tijdens het spel. Het doel van het spel is om eerst de huidige en vervolgens de gewenste zit-situatie in beeld te brengen.

De leerlingen van het vijfde leerjaar van juf Maaike van het Prinsenhof te Grimbergen gingen als eerste aan de slag met het ZitGoed-spel. In kleine groepjes startten zij een expeditie doorheen de school en in de klas om positieve en negatieve aspecten van hun schoolbanken en -stoelen met stickers aan te duiden. Monitor leidde de expeditie, Pixel testte de verschillende zitmeubels uit en werd geïnterviewd door Micro. Verrekijker plaatste de stickers en Camera registreerde de interventie in de school. “Door de leerlingen heel sterk in het ontwerpproces te betrekken, verhogen we hun verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee ook hun engagement.”, legt architect Roland Piffet uit. Aan de hand van het ZitGoed! spel brachten de leerlingen en leerkrachten de verschillende zit-scenario’s heel concreet in beeld.

MAP-it mapping: PWO – Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik (in Dutch)

Posted by Selina on Monday August 25th 2014 at 10:19

Project: ‘Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik’ (PWO)
Organisation: Social Spaces | CUO en departement Sociaal Agogisch Werk (KHLim)
Moderator: Jenny Stieglitz (Social Spaces) en Huub Boonen (SAW)
Date: 11/06/2014

Binnen het PWO ‘Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik’ focussen de onderzoeksgroep Social Spaces | CUO en het departement voor Sociaal Agogisch Werk van de Katholieke Hogeschool Limburg zich op de ontwikkeling van methoden en strategieën voor vroeginterventie bij problematisch internetgedrag van jongeren. Lopend onderzoek en de maatschappelijke trend tot intenser internetgebruik voorspellen immers een toenemende vraag naar ondersteuning bij het risico op internetverslaving. Wanneer preventieve initiatieven niet meer afdoende zijn en gespecialiseerde hulpverlening nog niet geïndiceerd is, kan vroeginterventie bij jongeren met het risico op verslaving een bruikbare hulpverleningsvorm betekenen. Momenteel is de implementatie van dergelijke vroeginterventie bij problematisch internetgedrag beperkt en bestaan er derhalve ook nog weinig methodologisch onderbouwde acties voor.

Voor de ontwikkeling van vroeginterventiemethoden en –strategieën wordt ingezet op participatief onderzoek. Dit wil zeggen dat de uiteindelijke doelgroep van de tool betrokken wordt bij het voorafgaande onderzoeks- en designproces voor de tool. De doelgroep strekt van jongeren die (nog) geen probleem zien in hun internetgebruik over bezorgde ouders tot hulpverleners. Om hun perspectieven omtrent problematisch internetgebruik in kaart te brengen wordt de MAP-it methodiek herzien en ingezet. Een bijkomend doel van dit PWO ligt in het open source karakter van MAP-it: door haar samenwerking met SAW probeert Social Spaces haar ervaringen met de methodiek over te brengen naar onderzoekers uit een ander werkveld, in dit geval dat van de sociaal werkers.

In een eerste participatieve sessie binnen dit PWO, die plaatsvond op 11 juni 2014, werden een elftal hulpverleners betrokken. Enerzijds krijgen zij vragen van ouders en jongeren omtrent de problematiek maar anderzijds voelen ze zelf ook een leemte aan tussen algemene preventie en gespecialiseerde hulpverlening. Omdat het noodzakelijk is te weten waar vroeginterventie gesitueerd dient te worden vooraleer we een vroeginterventietool kunnen ontwikkelen, werd bij de hulpverleners gepolst naar hun visie omtrent vroeginterventie. Ook de doelgroep die bereikt moet worden werd geschetst, evenals bestaande vroeginterventiemethoden. In een laatste fase van de mapping sessie werd gebrainstormd over andere of betere methoden om onze vroeginterventiedoelen te bereiken.

Report: kick-off symposium ‘TRADERS. Negotiating public space #1′

Posted by Selina on Friday March 28th 2014 at 14:45

pablo_calderon_salazar

On Wednesday 26th of February 2014 the TRADERS kick-off symposium ‘TRADERS. Negotiating public space #1′ took place at Z33 in Hasselt, Belgium. If you’re curious about how the symposium went, be sure to check out a written report on the symposium and three of the four presentations below:

Report: Report, Kick-off symposium on the 26th of February 2014 at Z33 in Hasselt, Belgium- ‘TRADERS. Negotiating public space #1’

Presentation ‘Introduction to the ‘TRADERS’-project and the book’Participation is Risky” by Liesbeth Huybrechts: Presentation- introduction to the ‘TRADERS’ project and the book ‘Participation is Risky’ by Liesbeth Huybrechts

Presentations ‘Some critical remarks on the art of making publics’ by Maria Hellström Reimer: Presentation- some critical remarks on the art of making publics by Maria Hellström Reimer

Presentation ‘Introduction to public space project ‘Unie Hasselt-Genk’ by Jan Boelen: Presentation- introduction to public space project ‘Unie Hasselt-Genk’ by Jan Boelen

Also, some photographs of the event can be found here!

Social Design @ WIAD Belgium

Posted by Niels on Saturday February 15th 2014 at 13:43

On the 15th of February 2014 it was the 3rd World Information Architecture Day. The 2014 World IA Day will took place in 24 cities in 15 countries. The Belgian WIAD was in Antwerp. The program consisted of a combination of keynotes, a hackaton and case & technique-presentations.

Social Spaces gave a presentation on Social Design, focussing on participatory design, the search for a correct balance between aesthetic, functional & social design and the role of friction. The final slides of the presentation tell the story of the DementiaLab, a project focussing on creating and sharing low tech tools to make the life of the person with dementia and their environment more pleasant.

« Previous Entries
RSS Feed