Mapping report: MAP-it at Gemeente Maastricht

Posted by Selina on Wednesday September 24th 2014 at 17:28

In April this year, Social Spaces I CUO did a MAP-it mapping workshop together with Gemeente Maastricht. Gemeente Maastricht made a movie about their experience with the mapping method and toolkit. Watch it, here:

Mapping report: De Vinnehoeve (in Dutch)

Posted by Selina on Friday September 5th 2014 at 08:24

Organisation: Social Spaces I CUO en Lezze architecten
Moderator: Katrien Dreessen, Selina Schepers (Social Spaces I CUO), Roland Piffet, Lenie Dhooghe, Alexander Poelmans (Lezze architecten)
Date: 03/04/2014

Provinciedomein Het Vinne is een 130 ha groot natuurdomein in Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant). In het kader van de de heroriëntering van de Vinnehoeve (een hoeve gelegen in het natuurdomein), organiseerde Social Spaces I CUO (www.socialspacescuo.be) op vraag van en samen met Lezze architecten (www.lezze.be) een MAP-it mapping sessie. Lezze architecten bvba uit Boom is een multidisciplinair architectenbureau dat gespecialiseerd is in het zoeken van oplossingen op maat voor acute huisvestingsnoden. Samen met een groep van ongeveer zestien participanten – wie vooral medewerkers van ‘Het Vinnen’ betroffen – werd nagedacht over de bestaande ruimtes in en rond de Vinnehoeve en hoe deze – in de toekomst – herontworpen zouden kunnen worden.

In deze MAP-it mapping sessie werd gewerkt rond de onderzoeksvraag “Hoe kan de Vinnehoeve de werking van Het Vinne in Zoutleeuw ondersteunen?” Twee groepjes van elk – ongeveer – 8 participanten dachten na over welke waarden de leidraad zouden moeten vormen voor de visie van ‘Het Vinne’, welke bezoekers of gebruikers gebruik maken van de plek in kwestie, wat de positieve punten van elke ruimte zijn, wat de negatieve punten van elke ruimte zijn en welke alternatieven gevonden kunnen worden voor de aangeduide negatieve punten. Vervolgens ‘lockte’ elke groepje max. 2 elementen die essentieel waren op hun kaart (de elementen met een slotje mogen in de volgende ronde niet gebombardeerd worden): welke dingen zouden zeker meegenomen moeten worden in de vernieuwde werking van de Vinnehoeve? Vervolgens vond er een groepswissel plaats na welke elke groep participanten de opportuniteit kreeg om ‘bommen’, ‘gevaren-driehoeken’ en ‘likes’ te plaatsen op elementen van de andere groep haar kaart waar zij, respectievelijk, het niet mee eens waren, van vonden dat het beter kan of apprecieerden.

De resultaten van de MAP-it mapping sessie werden, door Lezze architecten, samengevat in de vorm van de volgende samenvattingskaart:

4c56c31b4112acb30894a54903816d3b

MAP-it mapping: PWO – Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik (in Dutch)

Posted by Selina on Monday August 25th 2014 at 10:19

Project: ‘Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik’ (PWO)
Organisation: Social Spaces | CUO en departement Sociaal Agogisch Werk (KHLim)
Moderator: Jenny Stieglitz (Social Spaces) en Huub Boonen (SAW)
Date: 11/06/2014

Binnen het PWO ‘Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik’ focussen de onderzoeksgroep Social Spaces | CUO en het departement voor Sociaal Agogisch Werk van de Katholieke Hogeschool Limburg zich op de ontwikkeling van methoden en strategieën voor vroeginterventie bij problematisch internetgedrag van jongeren. Lopend onderzoek en de maatschappelijke trend tot intenser internetgebruik voorspellen immers een toenemende vraag naar ondersteuning bij het risico op internetverslaving. Wanneer preventieve initiatieven niet meer afdoende zijn en gespecialiseerde hulpverlening nog niet geïndiceerd is, kan vroeginterventie bij jongeren met het risico op verslaving een bruikbare hulpverleningsvorm betekenen. Momenteel is de implementatie van dergelijke vroeginterventie bij problematisch internetgedrag beperkt en bestaan er derhalve ook nog weinig methodologisch onderbouwde acties voor.

Voor de ontwikkeling van vroeginterventiemethoden en –strategieën wordt ingezet op participatief onderzoek. Dit wil zeggen dat de uiteindelijke doelgroep van de tool betrokken wordt bij het voorafgaande onderzoeks- en designproces voor de tool. De doelgroep strekt van jongeren die (nog) geen probleem zien in hun internetgebruik over bezorgde ouders tot hulpverleners. Om hun perspectieven omtrent problematisch internetgebruik in kaart te brengen wordt de MAP-it methodiek herzien en ingezet. Een bijkomend doel van dit PWO ligt in het open source karakter van MAP-it: door haar samenwerking met SAW probeert Social Spaces haar ervaringen met de methodiek over te brengen naar onderzoekers uit een ander werkveld, in dit geval dat van de sociaal werkers.

In een eerste participatieve sessie binnen dit PWO, die plaatsvond op 11 juni 2014, werden een elftal hulpverleners betrokken. Enerzijds krijgen zij vragen van ouders en jongeren omtrent de problematiek maar anderzijds voelen ze zelf ook een leemte aan tussen algemene preventie en gespecialiseerde hulpverlening. Omdat het noodzakelijk is te weten waar vroeginterventie gesitueerd dient te worden vooraleer we een vroeginterventietool kunnen ontwikkelen, werd bij de hulpverleners gepolst naar hun visie omtrent vroeginterventie. Ook de doelgroep die bereikt moet worden werd geschetst, evenals bestaande vroeginterventiemethoden. In een laatste fase van de mapping sessie werd gebrainstormd over andere of betere methoden om onze vroeginterventiedoelen te bereiken.

MAP-it: new video and website

Posted by Selina on Wednesday September 25th 2013 at 14:28

Here’s an introduction video on MAP-it, the participatory mapping method and toolkit which has been developed by Social Spaces. We’ve mapped (together with) many persons and organisations including Z33 Art Center, FoAM, Frederik De Wilde, MyCityLab, JES/Yota, PUM/CityMine(d). This video gives you an idea of how you can use the MAP-it method (and toolkit) yourself.

Also, be sure to check out the new MAP-it website at www.map-it.be

MAP-it Participatory Mapping toolkit from Social Spaces on Vimeo.

Invitation to CityMine(d) mapping session

Posted by Sabina on Tuesday November 16th 2010 at 14:57

As we already announced you here, there is an interesting event happening this weekend in Brussels: CityMined(d) urban platform. What you didn’t know is that we are also organizing a mapping session with this occasion. Here is the invitation:

MAP-IT – European Quarter

Sunday, 21st of November 2010

Participate in a collaborative mapping:

The European district in Brussels has seen over 20 years of major upheavals and restructuring projects. At the same time it has witnessed a new generation of people and buildings: estate speculators, European trainees, satellite offices, shops trying to adapt to the new situation.
When the institutional planning redraws the city with the bulldozer, what happens with the inhabitants of the neighbourhood? How do they find again their home, and (re)inspire their imagination?

The artist and “interaction designer” Thomas Laureyssens and the committees of neighbourhoods GAQ and AQL, supported by Bral and IEB, propose a collaborative mapping exercise of a public space in the district: South Point of European Parliament’s plaza.

The workshop will be organized using MAP-it: A low-tech tool to plan, analyze and reconstruct past and future projects by creating open and flexible visualization of a process in space and time.

Everyone is invited to participate!
Prior registration is required: t[at]toyfoo.com

This is the programme of the event:
1:00 p.m. – Film (8 ‘) The European District under the safe angle (directed by the PTTL PleinOPENair 2010)

1:30 p.m. – Walk in the European district – guided by local residents

3:30 p.m. – 6:30 p.m. MAP-it workshop

Address: Urban Platform – Bazaar – 218 Chaussée de Wavre – 1050 Brussels

More info:
www.map-it.be
www.quartier-europeen.eu
www.gaq.be
urbanplatform.citymined.org

RSS Feed